جوایز نقدی فیفا برای برترین تیم‌های جام جهانی روسیه

تیم قهرمان: ۳۸ میلیون دلار
تیم دوم: ۲۸ میلیون دلار
تیم سوم: ۲۴ میلیون دلار

تیم چهارم :۲۲ میلیون دلار
تیم‌های حذف شده از مرحله ۱/۴ نهایی: ۱۶ میلیون دلار
یم‌های حذف شده از مرحله ۱/۸ نهایی: ۱۲ میلیون دلار

همچنین تیم‌های حذف شده از مرحله گروهی نیز ۸ میلیون دلار دریافت می کنند.

دستمزد داوران جام‌جهانی ۲۰۱۸

داوران اصلی و با تجربه در بازی‌های جام جهانی امسال ۷۰ هزار دلار دریافت می‌کنند و بابت هر بازی که سوت زده‌اند نیز سه هزار دلار به آنها پرداخت می‌شود.